21 Aralık 2008 Pazar

SANATIN ANADOLU AYDINLANMASI 2010 PROJESİ KONYA GRUBU

20 Aralık 2008 Konya Selçuk Üniversitesi, Sanatın Anadolu Aydınlanması birinci proje grup toplantısını, proje grup başkanı Doç. Dr. Hüseyin Elmas'ın atölyesinde gerçekleştirdi.

Konya Grubu:
Resim: Hüseyin ELMAS (Öğretim Üyesi- PROJE SORUMLUSU), İsa Eliri (Öğretim Görevlisi), İbrahim Çoban (Öğretim Görevlisi),Ahmet Dalkıran (Öğretim Görevlisi), İlham Enveroğlu (Öğretim Üyesi), Mutluhan Taş (Öğretim Görevlisi), Zühal Arda(Öğretim Görevlisi), Neslihan Kıyar (Öğretim Görevlisi), Birsen Limon (Araştırma Görevlisi), İlyas Sevindik (Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrt.), Kürşat Azılıoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi), Merve Şener (Lisans Öğrencisi)
Heykel: Anar Eyni (Öğretim Görevlisi),Tayfur Öztürk (Öğretim Görevlisi), Özcan Özkarakoç (Araştırma Görevlisi)
Seramik: Emet Egement Işık Aslan (Araştırma Görevlisi), Melek Tolosa (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Grafik: Harun Hilmi Polat (Öğretim Görevlisi), Uğur Atan (Öğretim Görevlisi), Ali Polat (Öğretim Görevlisi)

Toplantı da; Proje, projenin amacı, kapsamı, projede istenenler, proje destekçileri, proje danışmanları, projeye dahil olan üniversiteler ve proje bitim tarihi hakkında geniş bir bilgi veren Doç.Dr. Hüseyin Elmas daha sonra grubun oluşturulmasındaki kriterleri aşağıdaki şekilde açıkladı.

Konya Grubunun Oluşturulmasında Dikkat Edilen Noktalar:
Daha önceki sanatsal üretimlerinde Anadolu Kültürlerini kendi sanatı için çıkış yolu olarak kabul etmiş, yapmış olduğu çalışmalarla, hem uygulama hem de kuramsal açıdan bunu desteklemiş kişiler grubun temelini oluşturmuştur. Buna ilaveten, grup üyeleri arasındaki uyum, onların sanatsal üretimlerindeki tempoları, adaylarla ön görüşmeler dikkate alınmıştır.
Çalışma Şartları: Grup üyelerinin ortak bir mekanda farklı aralıklarla bir araya gelerek yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapabileceği, atölye imkanı olmayan sanatçıların ise çalışmalarını (sürekli) yapabileceği bir mekanın ayarlanması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bu atölyede her ay yapılacak toplantıya Ressamların ve Grafikerlerin ayda bir, Heykeltıraş ve Seramik Sanatçılarının ise iki ayda iki çalışmayı tamamlamış olarak getirmeleri konusunda anlaşma sağlandı. Ve grup üyelerinden Anar Eyni ve Mutluhan Taş’a ait atölyenin bu amaçla kullanılmak üzere gruba devredilmesi konusu gündeme geldi. Atölyenin alt katının heykel atölyesi olarak kullanılabilecek donanıma sahip olması, bir seramik fırınının bulunması nedeniyle bu atölye grup üyelerince kiralandı.
Etkinlikler: Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi’ nin Konya’da bir grup sanatçının bir araya gelerek birlikte hareket edebilmeleri için bir vesile olduğu üzerinde duruldu ve proje kapsamında bir araya gelen bu 20 kişinin farklı etkinlikleri Konya ve Konya dışında belirli aralıklarla gerçekleştirmek üzere çalışmalar başlatabilecekleri fikri uyandı. Proje kapsamında projeye dahil olan diğer üniversitelerle işbirliğine gidilip yapılan çalışmaları hem görsel hem de kuramsal açıdan buralarda paylaşılması fikri ağırlık kazandı.

Grup üyelerinin bir sonraki toplantı ya (17 Ocak 2008) cd halinde cv lerini 10 çalışma örneğiyle birlikte getirmeleri ve bunun çıktılarının alınarak bir dosya halinde atölyede bulunmasının yararlı olacağı konusunda fikir birliği sağlandı.

Dökümanlar:Projeye ilişkin konu üzerinde (Anadolu Kültürleri) yeni çalışmalara girişecek üyelere , daha önce bu alanda çalışmalar yapmış üyeler tarafından yardımcı olunması gerektiği, sıkça aralıklarla yeni arkadaşların çalışmalarına yol gösterici, yönlendirici eleştirilerde bulunulması gerekliliği, bu alanda daha önce yapılmış çalışmalara ilişkin dokümanların atölye ortamına kaynak olarak getirilmesi, bu konuda İstanbul’un Konya grubuna yardımcı olması yönünde girişimlerde bulunulması gerektiği üzerinde duruldu. Toplantı bitiminde konya grubu yeni kiralanan atölyeye giderek atölyenin eksikleri konusunda konuşuldu ve bir sonraki, 17 Ocak 2008 toplantısının burada yapılması kararlaştırıldı.

Hiç yorum yok: